Workshopy

Workshopy

Během projektu uspořádáme několik workshopů pro různé spektrum účastníků.

První workshop se uskuteční v létě 2020 a bude zaměřený na obyvatele Telče, kteří se chtějí účastnit na utváření a aktivním užívání hmotného veřejného prostoru. 

V červnu 2021 proběhne workshop určený pro zájemce z Telče, zaměřený na možnosti efektivního využívání inovované mobilní aplikace připravované spolu se společností Neogenia v rámci navrhovaných typů pro komunikační strategii města.

Ke konci roku 2021 uspořádáme otevřený workshop pro zájemce z řad odborné i akademické veřejnosti, kteří se tématy spojenými s životem v památkově chráněných a turisticky vytížených městech profesně zabývají nebo je mají na starosti a rozhodují o nich. Workshop představí průběh projektu, jeho hlavní závěry a výstupy, měl by sloužit také jako inspirace pro jiná města a místa, než je Telč.

Mohlo by vás zajímat