Workshopy

Workshopy

První workshop se uskutečnil 5. září 2020 a byl zaměřený na obyvatele Telče, kteří se chtějí účastnit na utváření a aktivním užívání hmotného veřejného prostoru. 

Druhý workshop byl dvoudenní. V červnu 2021 proběhlo první z plánovaných pracovních setkání se zástupci města (pracovníci a pracovnice úřadu, přispěvatelé a přispěvatelky do místního zpravodaje). Dvoudenní komunikační workshop byl zaměřen na stav komunikace v Telči, hodnocení dosavadního využívání různých kanálů a návrhy možných úpravy v komunikační strategii města. V druhém dni jsme se společně s kolegy z Neogenie zaměřili na možnosti aplikace Mobilní rozhlas. Podklady k workshopu obsahují základní informace o komunikaci v Telči, srovnání zpravodajů měst odpovídající velikosti a charakteru a inspirativní zdroje. (K tématu se vztahu také Výzkumná zpráva o komunikaci v Telči.)

Vzhledem ke komplikacím způsobeným pandemií, které projekt provázely v roce 2020 a ostatně i na jaře 2021, je celkové trvání projektu o rok prodlouženo. Poslední plánovaný workshop se tedy uskuteční ke konci roku 2022. Půjde o otevřený workshop pro zájemce z řad odborné i akademické veřejnosti, kteří se tématy spojenými s životem v památkově chráněných a turisticky vytížených městech profesně zabývají nebo je mají na starosti a rozhodují o nich. Workshop představí průběh projektu, jeho hlavní závěry a výstupy, měl by sloužit také jako inspirace pro jiná města a místa, než je Telč.

Mohlo by vás zajímat