Odborné výstupy

Odborné výstupy

Na tomto místě se postupně dočtete o dalších výsledcích práce členek a členů týmu, kteří svou práci prezentují a průběžně budou prezentovat na lokálních i mezinárodních konferencích a v odborných publikacích.

Výzkumná zpráva (2020) Komunikační kanály, klíčoví aktéři a obsahy komunikace v Telči

Zpráva je podkladem pro vytvoření komunikační strategie na míru města Telči. Součástí této strategie bude především návod, jak využívat inovovanou aplikaci. Nechceme se ale zaměřit pouze na prostor digitální komunikace. Budeme uvažovat také o tom, jak může město mluvit ke svým obyvatelům, uživatelům a návštěvníkům jinými kanály. Např. i skrze úpravu svého veřejného prostoru.

Na podzim 2022 jsme publikovali Evaluační zprávu a policy paper: Hmotný a nehmotný veřejný prostor: definice, stav a možné přístupy .

Dokument shrnuje základní zjištění, poznatky a výstupy souhrnné výzkumné zprávy Komunikační kanály, klíčoví aktéři a obsahy komunikace v Telči (2020), komunikačního workshopu Komunikační strategie na míru: seznámení s možnostmi ICT technologií v Telči realizovaného na jaře 2021, aktivačního workshopu Klíčení v Telči (září 2022) a z inovace komunikační platformy Mobilní rozhlas, pozorování v rámci lokálního terénního výzkumu a baterie evaluačních rozhovorů s vybranými klíčovými aktéry komunikace v Telči a experty (výzkum realizovaný mezi květnem 2019 a lednem 2022).

Součástí jsou popis a evaluace stavu a řešení problému, na ně pak navazující policy paper obsahující doporučení podložená podrobnou analýzou hmotného i nehmotného veřejného prostoru a jeho užívání různými aktéry.

Evaluační zpráva a souhrn doporučení (policy paper) vycházejí z výzkumu v Telči, ale tento výstup je zobecněný, především v části doporučení a shrnutí, a je tak primárně použitelný v obcích, ve kterých řeší obdobné problémy a situace.

Mohlo by vás zajímat