Výzkum

Výzkum

V prvních fázích projektu se tým s městem seznamuje. Výzkum probíhá in situ (v místě), ale nejenom. Používáme metody běžné v oborech sociologie, mediálních studií, etnografie, architektury a urbanismu. Jsou jimi především pozorování, vedení výzkumných rozhovorů, pořizování záznamů a podrobných poznámek, ale také studium dokumentů, kterými mohou být tiskopisy, propagační materiály a nejrůznější informace dostupné na internetu, od oficiálních stránek města, jeho organizací po zájmové skupiny či nadšené cestovatele.

Chcete vědět, co to znamená?

Když pozorujeme, díváme se na to, co lidé dělají, jak pravidelně, kolik jich je a jestli je to baví. Snažíme se pochopit, co je k tomu vede a jestli jsou podmínky, které jim město poskytuje (jeho sociální i hmotné struktury), vhodné, nebo by mohly být v něčem lepší.

Proto s lidmi i mluvíme. Někdy dlouho a někdy krátce. Zajímá nás, co říkají o městě jeho obyvatelé a obyvatelky, členové a členky jeho správy i samosprávy, ale také návštěvnice a  návštěvníci.

A hodně čteme to, co lidé o městě píší. V novinách, na svých webových stránkách, na veřejných profilech, ale také na nástěnkách nebo na zdech města.

Výzkum nám má přinést odpovědi na následující otázky.

Jaká je Telč, o které se píše v materiálech pro návštěvníky a turisty? Kdo je autorem textů a obrazů, se kterými se nejčastěji setkávají lidé, kteří město neznají a rozhodují se, zda ho navštíví?

Jak je využívaný hmotný prostor města? Které z jeho ulic a náměstí užívají návštěvníci a které místní obyvatelé? Kde se nejčastěji potkávají? Která místa fungují dobře?

Kdo s kým v Telči mluví a jaké prostředky k tomu využívá? Kdo je slyšet více a kdo méně?

Mohlo by vás zajímat