Veřejný prostor Telče jako vstřícný životní prostor pro obyvatele i návštěvníky – to je cílem aplikovaného výzkumného projektu Doma ve městě UNESCO, podpořeného Technologickou agenturou ČR.

V letech 2019–2021 budeme pozorovat, popisovat a analyzovat prvky hmotného, nehmotného a virtuálního veřejného prostoru Telče, a to za pomocí architektonických, sociologických a komunikačních metod.

Důležitým rozměrem projektu je blízká spolupráce odborníků z ČVUT a Masarykovy Univerzity s místními obyvateli a zástupci města Telč, které je naším externím aplikačním garantem. Výzkumníci se společně zaměří na formulaci strategií v oblasti městského rozvoje a lokální komunikace, které posílí budování a udržování kvalitního veřejného prostoru a podpoří vztah místních obyvatel k Telči. Součástí projektu je také rozvoj aplikace Mobilní rozhlas pro obyvatele Telče i její návštěvníky. Projekt navazuje na aktivity platformy Scola Telcz.

„Města UNESCO bývají zatížená nerovnováhou v užívání veřejných prostranství v turistické sezóně a mimo ni. Budeme hledat způsob, jak pomoci místním utvářet město, které je životním prostorem pro všechny, s fungujícími lokálními vazbami,“ říká hlavní řešitelka Jana Hořická (ČVUT).