Hmotný veřejný prostor

Ulice, parky, náměstí, ale i pošta, divadlo nebo hospoda. Místa, kam chodíme rádi a kde se cítíme dobře, ale také místa, kam jít musíme nebo je denně užíváme. Stávají se dobře fungujícím hmotným veřejným prostorem ve chvílích, kdy nabízí dostatek důvodů, aby je užívali.

Nehmotný veřejný prostor

S každým setkáním lidí se znovu ustavuje sociální prostor, ve kterém se rodí a budují mezilidské vztahy. Kvalitní sociální prostor má svá pravidla jednání, ale je otevřený a lidé v něm hledají cesty k toleranci.

Virtuální veřejný prostor

Většina mezilidské komunikace se dnes odehrává mimo setkání tváří v tvář. Technologie umožňují setkání mimo reálný čas a prostor, když jsou chytře používané, mohou znamenat další možnost efektivní komunikace mezi zástupci města, jeho obyvateli a návštěvníky